مزرعه قهوه داترا در برزیل Daterra؛ کشت انواع دانه قهوه با احترام به توسعه پایدار

مزرعه قهوه داترا در برزیل Daterra؛ کشت انواع دانه قهوه با احترام به توسعه پایدار

مزرعه قهوه داترا از مزارع مطرح برزیل است که به یمن کاربست ارزش‌هایی چون آموزش، تعهد، امید، احترام و مسئولیت، به‌عنوان سرآمد مزارع معتقد به کشاورزی پایدار در برزیل مطرح شده است

طرز تهیه قهوه سرد دَم؛ همه آن‌چه که باید در مورد قهوه سرد دَم بدانید

طرز تهیه قهوه سرد دَم؛ همه آن‌چه که باید در مورد قهوه سرد دَم بدانید

به طور بسیار ساده می توان قهوه سرد دم را قهوه عصاره گیری شده به وسیله آب سرد تعریف کرد.
در حقیقت همین تعریف ساده تفاوت های آن را با قهوه عصاره گیری شده توسط آب داغ بیان می کند. به بیان دیگر در قهوه سرد دم حرارت نقشی ندارد، بلکه این زمان است که باعث عصاره گیری از سابه قهوه می شود.