مزرعه قهوه داترا در برزیل Daterra؛ کشت انواع دانه قهوه با احترام به توسعه پایدار

مزرعه قهوه داترا در برزیل Daterra؛ کشت انواع دانه قهوه با احترام به توسعه پایدار

مزرعه قهوه داترا از مزارع مطرح برزیل است که به یمن کاربست ارزش‌هایی چون آموزش، تعهد، امید، احترام و مسئولیت، به‌عنوان سرآمد مزارع معتقد به کشاورزی پایدار در برزیل مطرح شده است

طرز تهیه قهوه سرد دَم؛ همه آن‌چه که باید در مورد قهوه سرد دَم بدانید

طرز تهیه قهوه سرد دَم؛ همه آن‌چه که باید در مورد قهوه سرد دَم بدانید

به طور بسیار ساده می توان قهوه سرد دم را قهوه عصاره گیری شده به وسیله آب سرد تعریف کرد.
در حقیقت همین تعریف ساده تفاوت های آن را با قهوه عصاره گیری شده توسط آب داغ بیان می کند. به بیان دیگر در قهوه سرد دم حرارت نقشی ندارد، بلکه این زمان است که باعث عصاره گیری از سابه قهوه می شود.

مشخصات قهوه اتیوپی به عنوان قدیمی‌ترین قهوه دنیا؛ نوشیدنی که قبل از مرگ باید نوشید

مشخصات قهوه اتیوپی به عنوان قدیمی‌ترین قهوه دنیا؛ نوشیدنی که قبل از مرگ باید نوشید

اتیوپی را به عبارتی محل تولد قهوه می نامند.
کشور اتیوپی را بسیاری به خاطر دانه های مرغوب قهوه ستایش می کنند و اغراق آمیز نخواهد بود اگر قهوه عصاره گیری شده اتیوپی را جزو نوشیدنی هایی طبقه بندی کنیم که اصطلاحا ” A must to try before you die ” می نامند.