افزایش جهانی قیمت قهوه به گونه ای بوده است کع همینک به بالاترین سطح خود در دو سال گذشته رسیده است ….