طرز تهیه قهوه سرد دَم؛ همه آن‌چه که باید در مورد قهوه سرد دَم بدانید

طرز تهیه قهوه سرد دَم؛ همه آن‌چه که باید در مورد قهوه سرد دَم بدانید

به طور بسیار ساده می توان قهوه سرد دم را قهوه عصاره گیری شده به وسیله آب سرد تعریف کرد.
در حقیقت همین تعریف ساده تفاوت های آن را با قهوه عصاره گیری شده توسط آب داغ بیان می کند. به بیان دیگر در قهوه سرد دم حرارت نقشی ندارد، بلکه این زمان است که باعث عصاره گیری از سابه قهوه می شود.

ادامه مطلب